wz

Astronomie amatérsky

Informace pro začátečníky v oboru astronomie

Soubor pozorování objektů ve Vesmíru.

Fotografie a kresby vesmírných objektů.

Odkazy a upozornění na zajímavé stránky a mnoho dalšího

Objekty v Labuti, NGC 7000 (Triedr 10x50)

Na dnešní večer jsem měl naplánované pozorování objektů v Labuti. Na připraveném papíru se skvěly objekty od βCyg až do ψCyg.

Kolem 22 hodiny jsem se chpil triedru a zaměřil ho do oblasti, kde se má nacházet NGC 6834. Za nedlouho jsem ji objevil. Nepříliš velká OH s jasností 7,8mag s jasně patrnými hvězdami při bočním pohledu.

Další OH NGC6871 se nachází poblíž jasné hvězdy, proto se dá pohodlně najít. S jasností 5,2mag je nepřehlédnutelná i přes velké množství hvězd v tamní Mléčné dráze. To se ale nedá říci o OH NGC6883. Má poměrně nízkou jasnost(8mag) a snad proto jsem ji nedokázal odlišit od okolních hvězd. Stejně se mi vedlo u IC 4996(7,3mag).


Souhvězdí Labutě

Úplně jinak je tomu u hvězdokupy M29. Rozlohou malé, ale velmi jasné seskupení hvězd blízko hvězdy 34Cyg nemůžete přehlédnout. Na první pohled je v ní možno rozeznat 4-5 hvězd. U hvězdy ??Cyg jsem objevil i další OH NGC6910. Díky zmíněné hvězdě je tato hvězdokupa jednoduše viditelná, protože prostě víte, že se díváte na správné místo. Další objekty se mi ale ztrácely v záplavě hvězd a tak jsem další pozorování po čase vzdal.

Jen tak bez naděje na úspěch jsem zabloudil triedrem do okolí Danebu, kde je na fotografiiích patrná mlhovina NGC7000 (Severní Amerika). Asi po dvou minutách se z mraku hvězd vynořil obrys Mexického zálivu. Za malou chvíli jsem už rozeznával celou spodní část mlhoviny. To znamená od severního okraje Mexického zálivu až po západní pobřeží Kanady. Severní část mlhoviny jsem jen tušil a nutno říci, že to bylo jen proto, že vím, jak vypadá. Spousta hvězd v těch místech neumožňovala vidět i severní okraj. Nemohl jsem uvěřit, že bez filtru, triedrem a asi 5km od 35 tisícového města vidím NGC7000, ale bezpečně jsem ji identifikoval pomocí jasné hvězdy na západní straně mlhoviny.


Mlhovina Severní Amerika (NGC 7000)

Nadšen tímto úspěchem jsem vyzkoušel oba oblouky řasové mlhoviny. Těm už jsem nevěřil vůbec,ale světe, div se, asi za 5 minut z hvězd vystoupily dva mlhavé oblouky, které se otvíraly směrem proti sobě. Východní oblouk byl větší a výraznější s ostřejším vnitřním okrajem. Západní oblouk nebyl sice tolik jasný, ale byl i přesto bezpečně viditelný.

Rozhodně se, motivován dnešním úspěchem, k těmto objektům vrátím při nejbližší příležitosti a zkusím popsat podrobněji, jak je vidět NGC7000 a Řasová mlhovina z okolí našeho města.